SPLOŠNI POGOJI

POGOJI IN PRAVILA UPORABE SPLETNE STRANI www.kvantnahipnoza.si

Kvantna Hipnoza temelji na QHHT® tehniki, ki jo je več desetletij razvijala Dolores Cannon, pri kateri so bili opravljeni tečaji ter pridobljena avtorizacija za prakticiranje njene metode.

Kvantna Hipnoza ne spada pod uradno priznano metodo pomoči posamezniku (fizično ali psihološko). To pomeni, da so v okviru dejavnosti podane informacije in duhovne vsebine, ki temeljijo na duhovnem znanju in usposabljanju avtorice 19-ih knjig in mednarodno priznane hipnoterapevtke Dolores Cannon, ki je ustanoviteljica QHHT® (Quantum Healing Hypnosis Technique℠) in je z njeno tehniko dosegala izjemne rezultate.

Kvantna Hipnoza ni kvalificirana za nudenje zdravstvene ali psihološke pomoči, za to so pristojni ustrezni državni organi. Njeno področje posega v področje “duhovnosti” (kar pa ni uradno priznano), je zelo pomembno, da se obiskovalci jasno zavedate katere storitve so in katere niso v naši pristojnosti.

Ker je področje našega delovanja duhovnost in duhovna rast, močno verjamemo, da tovrstno znanje in razumevanje lahko resnično dvigne kvaliteto življenja posameznika na višjo raven. Ker pa to področje ni področje uradno priznane zdravstvene ali psihološke pomoči na področju naše države, je prav, da se zavedate, da je v naši pristojnosti ponuditi le “alternativen” pristop k življenju oziroma k pogledu na življenje. Vsekakor verjamemo in se zavedamo, da razumevanje življenja iz višje perspektive, lahko zelo pripomore k duhovnem razvoju posameznika in posledično k boljši kvaliteti bivanja ter pogleda na življenje.

1) SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina Splošnih pogojev in pravil o uporabi spletne strani www.kvantnahipnoza.si se nanaša na pogoje uporabe storitve vsebin/storitev na spletni strani www.kvantnahipnoza.si. To predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med vami kot Uporabnikom ter nami, spletno stranjo www.kvantnahipnoza.si oziroma ponudnikom, Kvantna Hipnoza.

2) OPREDELITVE POJMOV

Ponudnik in lastnik spletne strani www.kvantnahipnoza.si je Kvantna Hipnoza.

Uporabnik – ste vi, ki obiskujete in brskate po naših spletnih straneh, ne glede na to ali ste fizična oseba ali pravna oseba oz. njen zastopnik ali pooblaščenec.

Kvantnahipnoza.si – je spletni portal oz. spletna stran, informacijski sistem, ki vsebuje različne lastne, avtorske in avtorsko zaščitene spletne vsebine, ter storitve v okviru naše dejavnosti. Uporaba spletnih vsebin in uporaba naših storitev je popolnoma na lastno odgovornost. Z obiskom naše spletne strani in registracijo oz. z uporabo naših storitev (obisk terapije, duhovno svetovanje,) se v celoti strinjate s Pravili in pogoji spletne strani www.kvantnahipnoza.si in v celoti prevzemate odgovornost.

Kvantna Hipnoza – je fizični prostor, kjer se odvijajo terapije in duhovno svetovanje v okviru ponudbe.

3) DOSTOP DO SPLETNE STRANI IN UPORABA

Dostop

Dostop do spletne strani www.kvantnahipnoza.si je načeloma zagotovljen neprekinjeno, vse dni v letu, razen v času vzdrževanja in posodobitev spletnih strani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve spletne strani kadarkoli oz. katerega koli dela spletne strani in funkcionalnosti, kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Uporaba

Obisk spletne strani www.kvantnahipnoza.si in uporaba vsebin/storitev je popolnoma na lastno odgovornost.

Na spletni strani www.kvantnahipnoza.si, si obiskovalci lahko ogledate video vsebine, ki so povezani s spletnim portalom youtube.com.

Uporaba spletne strani www.kvantnahipnoza.si je pogojena s pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju. Z uporabo vsebin spletne strani www.kvantnahipnoza.si izrecno soglašate z njeno vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s Kvantno Hipnozo, ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanašajo na vašo uporabo tega spletnega portala.

S tem, ko ste pristali na spoštovanje Splošnih pogojev spletne strani www.kvantnahipnoza.si, izrecno pristajate, da ne boste:

• uporabili teh spletnih strani (vsebin/storitev) za protipravno ravnanje ali spodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
• uporabljali vsebin/storitev za kakršnekoli nezakonite namene;
• nezakonito presnemavali ali kopirali naših vsebin, ki so v celoti zaščite z zakonom o intelektualni lastnini.

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik  se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika portala in zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov in osebno ime.

Osebni podati, ki jih zbira ponudnik, so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah, ki so ali bodo na voljo. Ponudnik ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam ali poslovnim partnerjem. Ponudnik se zavezuje, da bo osebne podatke uporabnikov varoval v skladu z Zakonom o varstu osebnih podatkov.

Izključitev jamstva

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran in naše storitve izključno na lastno odgovornost. Vsebina in funkcionalnost portala sta vam ponujeni “taki kot sta”, brez kakršnihkoli drugih jamstev. 

Izključitev odgovornosti

V nobenem primeru Kvantna Hipnoza ne bo odgovorna za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe te spletne strani, ter nepravilne uporabe naših storitev.

Kvantna Hipnoza  spoštuje uradno medicino in obiskovalcev na noben način ne odvrača od uradnega medicinskega zdravljenja, temveč kvečjemu le-to podpira. Uporaba naših spletnih vsebin, uporaba naših storitev je izključno na lastno odgovornost. Ob obisku naših storitev in spletne strani, se strinjate z pogoji in pravili, katere najdete na tej spletni strani.

Opozorilo: Terapije in duhovno svetovanje ne izvajamo kot zdravstveno storitev, ampak kot “alternativno” obliko pomoči in svetovanje za duhovno in osebno rast. Različne oblike svetovanja in izobraževanja, objavljena na tej spletni strani, ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. Terapije in duhovno svetovanje v okviru Kvantne Hipnoze, v nikakršni meri ne nadomeščajo tradicionalnega terapevtskega pristopa ali zdravljenja. Svoje znanje in izkušnje ponujamo na podlagi izobraževanj pri različnih avtorjih in programih pri nas, kot tudi drugod po svetu in želimo svoje znanje in izkušnje deliti izključno z namenom izboljšanja kvalitete življenja posameznika preko drugačnega razumevanja življenjskih situacij.  V okviru ponudbe spletne strani www.kvantnahipnoza.si ponujamo terapije in duhovna svetovanja, katerih namen so različni pristopi razumevanja najrazličnejših situacij in v nobeni meri uradno zdravljenje. Besedi “zdravljenje” ali “zdraviteljstvo” sta omenjeni zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko drugačnega razumevanja oziroma pogleda na stvarnost in nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za obisk terapije in duhovnega svetovanja v okviru naše ponudbe posameznik v celoti prevzema odgovornost. V primeru dvoma, ali so naša izobraževanja oziroma svetovanja primerna za vas oziroma nekoga, ki je v procesu zdravljenja (psihološkega ali fizičnega), svetujemo, da se pred obiskom posvetujete s svojim zdravnikom ali uradnim terapevtom. S prijavo in udeležbo na naše izobraževalne in svetovalne programe se strinjate z zgoraj navedenimi pogoji  in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo.Ob neprimerni uporabi naših storitev in vsebin uporabnika, ponudnik ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spremembe določil

Kvantna Hipnoza si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tej spletni strani, razen če ni drugače posebej določeno.

Preklic vpisa na spletno stran / Izpis

V kolikor želite preklicati registracijo in prejemanje kakršnihkoli elektronskih sporočil spletne strani www.kvantnahipnoza.si, se morate s spletne strani samostojno izpisati s pomočjo povezave, ki se nahaja v vsakem sporočilu. To storite tako z klikom na besedo “odjava” spodaj v elektronski pošti, ki jo prejmete s strani Kvantne Hipnoze. Lahko pa tudi na naslov info@kvantnahipnoza.si pošljete sporočilo z besedo “odjava” in elektronski naslov s katerega ste poslali sporočilo z besedo “odjava” bo izbrisan iz baze registriranih uporabnikov.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

Spletno stran www.kvantnahipnoza.si smete uporabljati le za osebne ali nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme ali storitev, ki so last spletne strani www.kvantnahipnoza.si razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe (navedba vira in povezava na našo stran).

Povezave na spletno stran www.kvantnahipnoza.si (osnovno stran in/ali posamezne podstrani) so dovoljene, če se navaja vir vsebine in povezava na našo stran.

Končna določba

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe spletne strani po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

Scroll to Top